onsdag 4 februari 2015

Bedrägerier på nätet bara ökar och ökar

Antalet internetbedrägerier bara ökar i Sverige med rasande fart. Det vanligaste sättet att luras är när någon tar betalt för till exempel varor som sedan inte levereras. På till exempel annons-sajten Blocket, överför en köpare pengar till säljaren men får aldrig någon vara. Nuförtiden kan man enkelt kapa någon annan människas identitet, bland annat genom att vittja brevlådor, genom webbsidor och till och med genom skattemyndigheten. Kurvan pekar rakt uppåt och detta är en mycket oroväckande utveckling enligt polisen. Brotten är djupt kränkande för den som drabbas !


Internetkapning är den typen av brott som är otroligt besvärligt att komma åt - det handlar om när någon får tag i en annan persons personuppgifter och använder dessa uppgifter till exempel för att ta olika krediter och lån och därefter köper prylar eller rent av tecknar olika typer av telefon, mobil, tv, streaming - abonnemang.

Polisen har äntligen tagit frågan på allvar och börjat agera mot den här typen av brott, i slutet av förra året (2014) startades ett nationellt bedrägericentrum som bygger upp det brottsförebyggande arbetet i landet. Enda sättet att få stopp på den här svulsten i samhället är brottsförebyggande arbete och utvecklingen går faktiskt åt rätt håll, därför är det också viktigt att snabbt kunna få ut rätt information till allmänheten och berörda myndigheter.

Ökat fokus kommer att läggas på olika typer av bedrägerier framöver och att viktigt är också att polisen i fram­tiden måste satsa mer på den här typen av brott. Sedan 2006 har antalet anmälda internetbedrägerier ökat med över 750 procent enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Statistiken baseras på en sammanställning av brottsrubriceringarna ”datorbedrägeri” och ”bedrägeri med hjälp av internet”.

I de flesta fallen vet polisen vem gärningsmannen är det prekära problemet ligger i att kunna ställa personen inför rätta. När det gäller bedrägeribrott är bevisbördan tämlugen hög och det räcker inte alltid med att veta vilket person / bankkonto pengarna överförts till. Även om man vet gärningsmannens IP nummer så hjälper det inte i alla delar. 160 fall av internetbedrägerier anmäldes i snitt varje dag under 2013.

Den populära e-legitimationen" Bank-Id" blir ofta framställt som enkel, säker och smidig. Men var så säker, även denna typ av id-handling går tämligen enkelt att förfalska. Nu är det känt att även dessa virtuella bedrägerier har ägt rum under året utan att minska utan snarare ökar lavinartat istället.

Mobilt Bank-Id är allt du behöver”, kan man läsa och beskåda på Swedbanks hemsida. Hos de flesta andra storbanker är det samma trevliga tonläge och man marknadsför Bank-Id som en närmast idealisk säkerhetslösning. Har du dessutom appen i mobilen sägs det att den med fördel kan ersätta kodkort och dosor helt och hållet. Kanske dax att börja fundera på andra alternativ - men finns de?

Skydda dig så här! - skriver polisen på sin hemsida!

Vid uttagsautomater
Var uppmärksam vid uttagsautomater, kontrollera om automaten ser annorlunda ut eller om knappsats eller kortläsare går att rubba.
Kortbedrägeri
Via telefon
Var försiktig med att ingå avtal (göra affärer) per telefon. Be i stället om att få ett skriftligt erbjudande först och var extra vaksam om försäljaren stressar dig att ingå ett avtal.
Fakturabedrägeri
Investeringsbedrägeri
Om någon kontaktar dig och ber dig att göra en investering bör du vara extra misstänksam, särskilt om rådgivaren, det du ombeds investera i och betalningsmottagaren finns i olika länder. Fundera över varför de hör av sig till just dig. Investeringsbedrägeri

Inga kommentarer:

Vem tittar in !