lördag 26 juli 2014

Polishändelser i hela landet

Vad polisen verkligen behöver är tips från allmänheten för att kunna förebygga brott, bekämpa brottslighet och skapa trygghet i samhället. Är du en av många som har flertalet olika åsikter om polisens arbete ? Till exempel: Poliser är för få, polisen prioriterar fel saker, polisen bevakar fel saker, polisen vet inte vad de gör, poliser är auktoritära, poliser är rasister, polisen har en udda inställning till allmänheten och så vidare. Men se det gärna från en annan vinkel också - kolla länkarna nedan vad polisen har lagt under sina fötter, dag för dag. Ändra uppfattning eller håll fast vid dina tidigare tankar om polisen - Valet är ditt och fritt ! 


 

Inga kommentarer:

Vem tittar in !