fredag 23 maj 2014

Lista på de minst stressiga jobben


De flesta jobben har en viss känsla av stress inbyggda. Känner du igen dig - du varit på semester och kommer tillbaka till jobbet - vardagen gör sig snart gällande och efter, att de första timmarna av obehag har infunnit sig, kommer nu stressen sakta krypande igen. Japp ! Så kan det vara - Inga jobb är helt stressfria. Pust - Tillbaka på den gamla arbetsplatsen - efter de första förvirrade timmarna känner du snart stressen komma krypande? Här kommer en färsk lista som räknar upp jobben som framkallar mindre stress än andra. Kanske dags att se sig om efter ett nytt jobb !


1. Universitetsprofessor
2. Sömmerska/skräddare
3. Ansvarig för att dokumentera patientdata (Medical records technician)
4. Juvelerare
5. Laboratorietekniker
6. Audionom (specialist på läran om hörseln)
7. Dietist
8. Frisör
9. Bibliotekarie
10. Pelarborrmaskins operatör


Mindre stress uppstår med yrken där man möts av många tack och leenden från kunder, elever och patienter. Finns det någon negativ inverkan med mindre stressade yrken ? Man kan generellt säga att det ger mindre i plånboken om man har mindre stressiga jobb. Universitetsprofessorerna kommenterar gärna att deras jobb visst kan vara nog så stressiga speciellt om man jobbar mot deadlines, de upplever att det blir en hel del övertid och att de har stort ansvar gentemot andra människor mm. Nyckeln är också att man inte har exempelvis någon chef som hänger och klänger över ens axlar. Nyckeln är också att du känner att du hinner med dina arbetsuppgifter varje dag uten att det för den skull behöver tas till övertid i parti och minut.

Slutligen - Något att fundera på:
Kan man träna upp stress tålighet ?
Är man mera stresstålig om man stänger av de yttre stör elementen ?
Om jag tänker som så: "Jag gör å gott jag kan" kan detta få en stress lindring i långa loppet?
Påverkar lönen hur jag upplever - mängden stress ?
Effektivitet, kompetens, erfarenhet, inställning är väl viktiga ingredienser när det handlar om stress !?
Personliga egenskaper, lokala rutiner, medarbetare, är väl viktiga ingredienser när det handlar om stress !?
Det är en Amerikansk studie (listan ovan) skulle den se annorlunda ut i Sverige ?
Har ett företags storlek någon betydelse hur mycket stress och press som drabbar individen ?

Inga kommentarer:

Vem tittar in !