lördag 10 augusti 2013

Ovanligt väder med blixtar och åska

Klimatet och vädret ändrar karaktär ! Blixtar och åska - Se upp ! Det blir allt vanligare med extrema väderfenomen. De sista 30 åren har vädret förändrats markant i hela världen. Visa vädret på flera platser i Sverige.
Man ska skilja på väder och klimat, vädret är föränderligt och förändras under tid och varierar hela tiden, ibland blir det extremt kalla vintrar eller som vi en del längtar till - blir det riktigt varma somrar. Men upptäcker man eller ser att det sker extrema avvikelser mer frekvent så kan man kalla detta för klimatförändringar.

Skydda dig mot blixten!
Varje år träffas ett antal personer av blixten, dessa människor hade nog önskat att de visste bättre hur man skyddar sig mod blixtens krafter innan den slår ner. Vi vet innerst inne att man ska undvika höjder och att man ska söka sig till lågt belägna platser, gärna vara inomhus eller söka skydd i en bil. Att vara i en bil tycks det ändå tvistas om nu för tiden, så det avgörandet får man själv avgöra från fall till fall.  
Se var det åskar och var blixten slår ner i realtid (live):
http://www.vanertracker.com/trackerindex.htm
http://www.smhi.se/vadret/nederbord-molnighet/radar-blixt-sverige-1.27021

Varför slår blixten ned på ett speciellt och ibland otäckt sätt? Om du har lärt dig läxan vet du kanske att själva ljusblixten faktiskt slår nerifrån och upp! Titta på filmklippet nedan så ser du faktiskt hur det kan se ut i verkligheten. I första skedet söker sig flera mindre blixtar sig ner till marken. Pang säger det och strax efter hoppar huvudblixten upp från marken och fortsätter uppåt för att möta molnen. Vetenskapligt går det faktiskt till på detta sätt!  

Olika forskare har undersökt sex extrema väderhändelser vilka skedde för inte så länge sedan, där gick det inte att konstatera om avvikelserna var tillfälliga eller om orsakerna var av normal karaktär. Man undersökte till exempel torkan i Texas 2011 och översvämningen i Thailand samma år. Forskarna ansåg att detta kunde vara naturliga variationer i vädret, men flera andra insatta personer i ämnet var inte lika övertygande

Undvik att bada när det åskar !
Att bada och simma i sjöar eller öppna vattendrag när det åskar bör undvikas eftersom blixten kan i vissa fall slå ned i vatten. Är du av en händelse i vattnet då blixten slår ned kan du få ström genom kroppen och i värsta fall avlida. Strömstyrkan varierar beroende om det är saltvatten eller sötvatten och även av avståndet till träffpunkten. Har du tur så går strömmen förbi dig om du simmar i salthaltigt vatten eftersom salthaltigt vatten är bättre elektriskt ledande - men jag skulle inte råda någon att chansa varken i det ena eller andra alternativet.

Några andra råd:
Alla metallföremål i nära kontakt med kroppen bör avlägsnas eftersom de annars kan orsaka brännskador vid blixtnedslag. En person i blöta kläder utgör en bättre elektrisk ledare än en i torra kläder, vilket betyder att den potentiella faran för skador är mindre eftersom strömmen då kan antas gå mer ytligt genom kläderna och inte genom kroppen. På golfbanan bör golfklubbor och annan utrustning inte vara kroppsnära. Metallförsedda golfskor är olämpliga i åsksituationer. Direkt eller indirekt påverkan av blixten kan förekomma även om åskmoln inte finns alldeles ovanför en person eller plats. Vid tältning under åskväder bör man sitta mitt i tälten och med hopdragna ben. Segelflygplan som bogseras upp i luften i en åsksituation löper vissa risker även om ett åskmoln kan tyckas vara på betryggande avstånd. Linan vid bogseringen utgör en form av åskledare. Flygning med drakar, liksom glidflygning är inte heller lämpligt.

Texten ovan (Några andra råd) - är hämtad och sammanställd från ett kompendium med titeln: Blixt och Dunder, Myter och Fakta, utgiven av meteorolog Erik Schmacke 1994.Varför blir det extrema oväder eller åskväder?
Faktum är att det görs alldeles för lite åt till exempel klimatförändringarna, detta tycks de flesta vara införstådda med. Snabbt håller jordens medeltemperatur att förändras - en del tror på flera grader på kortare tid än man tidigare kunde förställa sig. Extrema väder förhållanden kommer att öka och bli vanligare - detta betyder extrem blåst, extrem nederbörd och extrem hetta. Många befarar förstörda ekosystem, matbrist och onaturliga översvämningar som kommer drabba allt fler människor i världen.

Man bör komma  ihåg att uppvärmningen av är global, till skillnad från att vädret är lokalt. Forskningen visar att lokala klimat och vädersystem samverkar med varandra och även påverkar varandra i viss mån. Regnar det mycket eller lite i Amazonas regnskogar kan detta även påverka vädret i Europa - så det kan vara bra att veta att även lilla Sverige påverkas av extrema klimat förändringar på andra sidan jordklotet.

Extremt väder, en enorm solfläck och geologiska katastrofer juli 2013
Rekorden i världen fortsätter att slå sig själva även i juli månad gällande väder och geologi. NASA rapporterade om en enorm svart solfläck på solens nordpol.

 

 Varför åskar det?
Varför blåser det?
Varför blixtrar det?

Vädret på 5 olika platser i Sverige!

Vädret Luleå


Vädret Östersund


Vädret Stockholm


Vädret Göteborg


Vädret Ystad

Inga kommentarer:

Vem tittar in !