lördag 23 februari 2013

Unika artiklar skapar fler besök till din sida

Varför är en del bloggar och hemsidor mer välbesökta än andra ? 
Varför är inte din blogg eller hemsida lika populär som andra ?
Vad kan man göra för att få bloggen eller hemsidan att hamna bättre till i olika sökmotorer ?
Om man använder sig av speciella verktyg går det smidigt att ta reda på vilken placering man har i jämförelse med andra bloggar eller hemsidor på till exempel Google ! 

Den eviga frågan ! Var hamnar min webbsida eller vilken placering har min blogg eller hemsida, när man söker på till exempel Google eller någon annan, större sökmotor?
Visst vore det intressant och bra att få reda på detta, speciellt om man vill tjäna lite pengar på nätet med sin blogg eller hemsida. Inte bara trevligt förstås utan även väldigt viktigt.
Ju längre fram man är i ett sökresultat och placering beträffande sökmotorer, desto mer trafik generar det till sidan (din sida) och du har ännu större möjligheter att tjäna pengar.

Så! Ta nu reda på hur din blogg eller webbsida hamnar och placerar sig på Google.
Här får du ta del av ett smidigt verktyg för stilla din nyfikenhet och för att få en konkret uppfattning.

Du hittar många nyttiga saker på GSERP, klicka dig fram till “Sök domän” längst ned, glöm inte att ange domännamnet (utan www), när sökresultatet visas klickar du på “Läs mer” längre nere till höger. Informationen beträffande ditt domännamn visas samt sökorden som associeras mest med ditt domännamn.

Använder du dig av "gserp" verktyget slipper du gå igenom en massa sidor på Google för att leta reda på din webbsidas placering. Mycket smidigt och användbart !

Några saker som påverkar din blogg eller webbsidas "Google" rankning och hits.

Description-texten – Sammanfattar sidans innebörd och koncept. Synns inte för ögat utan är gömd. Vid sökning med sökmotor visas denna text som en sammanfattning i sökresultet. Man bör hålla sig till ca 155 tecken för ett ultimat resultat. Skriv gärna en unikt descriptions text annars kan den lika väl uteslutas. 


Sidans menynamn – Ett sätt att få din sida att automatiskt länkas från olika menyer och listningar. 
Vissa publiceringssystem har inte denna funktion (Wordpress m fl) men de flesta CMS systemen har denna funktion inbyggd. Här kan du skriva en inte för lång meny text som liknar eller påminner om målsidans förmodade sökfras.

Title-texten – En unik text som bör innehålla den tänkta sökraden.
När någon söker på din sida är detta den unika,tänkta sökfrasen som man förväntar sig att webbsidan ska få träffen med.  55-60 tecken handlar det om och gör den snitsig så att personen som söker blir intresserad av din sida på grund av denna lilla textrad.

H1-rubriken – Detta är ofta webbsidans eller bloggens huvud rubrik. Detta brukar man generellt använda om man säljer någon speciell produkt och vill framhålla just den.En viktig signal hur din blogg eller hemsida placerar sig i förhållande till andra sidor. Huvudrubriken och menyelementet bör påminna om varandra. Håll den relativt kort och försök att föra samman sidans tänkta sökfras i ett tidigt skede i rubrik texten. Håll dig till en unik fras - detta gillar sökmotorena. Ha den endast på ett ställe på sidan är ett enkelt tips.

Brödtext: Den viktigaste delen eller text remsan av alla. Söker man på din sida med en viss text (sökfras) bör den givetvis vara med någonstans på den sidan / din sida), annars är det väldigt liten chans att du får besök till den sidan. Upprepad text är bra men det behöver inte överdrivas. Långa texter bör givetvis ha någon slags upprepning och en bra regel är att detta sker i slutet av texten. Undvik så kallad Google bombning - läs mera på nätet om hur detta kan påverka din sida negativt.

Indraga / utdrag – Många publicerings system har man möjlighet att skriva en unik text remsa som kan användas i sidornas utdrads del, alltså de som listar den speciella sidan. Detta kan exempelvis vara din webbsidas eller bloggs första sida. En viktig aspekt är att användningen av ett manuellt utdrag är att inte upprepa sig för mycket utan hålla sig till något unikt i texten så att indragar texten inte sammanfaller för mycket med texten på sidan utan att sökfrasen får stöd för sin placering.

URL:en av sidan –De fleste CMS systemen - idag - använder sig ofta av att automatiskt kunna skapa en unik URL av sidans huvud rubrik. Förr fanns fler parametrar att ta hänsyn till men nu kan även en kort URLs placering blir något bättre i ett sökresultat.  För att man ska komma ihåg en bra URL bör den vara kompakt och så kort som det bara går - så att vem som helst kan memorera den för framtida återbesök och för att inga missförstånd ska uppstå.

Inga kommentarer:

Vem tittar in !