fredag 4 januari 2013

Bo kollektivt

Många i Sverige söker sig till ett mera udda boende - nämligen att bo kollektivt - Läs mera här ! Nu !

Old Manor

Var tionde person i Sverige kan tänka sig att bo kollektivt !
Att bo kollektivt har blivit intressantare med åren och många svenskar kan tänka sig att bo tillsammans med andra människor på samma plats och yta.. En enkätundersökning som över 5000 personer mellan 18 och 70 år fick göra svarade de på sina egna bostadsönskemål. De flesta ville bo i lägenhet eller annan liknande boendeform. Mest intresserade av kollektivhus var ungdomar som fortfarande bodde hemma hos sina föräldrar. Lågt intresse var onekligen hos familjer med barn under 15 år. De unga som svarade på enkäten skilde sig dessutom i frågan om varför de kunde tänka sig denna kollektiva boendeform.

Det framkom att ekonomi och miljö var den viktigaste aspekten för de unga och att säkra bostadsområden skulle var en tydlig önskan att bo kollektivt.
Så ! Du / Ni som har haft tankarna åt det kollektiva hållet, har här nu möjlighet att få lite mer konstruktiv information och lärdom om vad det innebär att eventuellt ta steget att bo kollektivt.
Nedan ges många länkar som kan inspirera till detta slutgiltiga steget. Ju mer man läser om detta sätt att leva desto mer är man benägen att gilla denna boendeform.

Här ser du exempel på existerande kollektiv hus i Sverige:
källa: kollektivhus.nu

 1. Borås

  Tunnan
  På Tunnlandsgatan 9 i Borås, finns ett hus som utmärker sig genom att vi som bor i huset vill något mer med vårt boende. Vår tanke är att det är viktigt att skapa möjlighet till trygghet och gemenskap i boendet utan att för den skull ställa orimliga krav på delaktighet och engagemang.
 2. Falun

  Tersen
  Den ideella föreningen Tersen bildades i Falun år 2000 för att skapa ett boende som aktivt stödjer samverkan och vänskap mellan de boende. Vi vill inte bara lära känna våra grannar, vi vill lära av och med dem och utveckla nya intressen.
  Läs mer
 3. Gävle

  Blomstret
  En förening för att få ett eller flera kollektivhus till stånd i Gävle startade 1981, fem år senare stod Blomstret inflyttningsklart. Blomstret är förutom ett kollektivhus en bostadsrättsförening inom HSB som ligger relativt centralt i södra Gävle, på cirka 15 minuters gångavstånd till centrum, men som ändå är en lugn oas.
  Läs mer
 4. Göteborg

  Föreningen BOIHOP
  Föreningens ändamål är att arbeta för bildandet av en bogemenskap/gemenskaper i Göteborg/Göteborgstrakten, avsedd för människor i "andra halvan av livet" och verka som paraplyorganisation för grupper och föreningar med annan målgrupp.
  Läs mer
  Majbacken Bogemenskap
  I Majbacken lagar vi gemensamma middagsmåltider två gånger i veckan. Vi eftersträvar också en bred åldersspridning. 2009 var de yngsta boende under 50 år och den äldste 88 år. Vi är ungefär lika många män som kvinnor.
  Läs mer
  Stacken
  Stacken är ett lägenhetskollektiv i Bergsjön i Göteborg. Vi har funnits som kollektivhus sedan 1980 och äger sedan 2002 vårt hus, vilket gör oss till den första kooperativa hyresrätten i Sverige. Huset består av 35 lägenheter och ett antal gemensamma lokaler.
  Trädet
  Kollektivhusföreningen Trädet är en ideell förening som sedan 1985 hyr och förvaltar ett tio-våningshus i Kortedala, Göteborg. Vi är cirka 50 vuxna och 25 barn i 39 lägenheter.
  Undersammatak
 5. Helsingborg

  Fortuna
  Kollektivhus i Helsingborg.
  Huddinge
  Fullersta Backe
  Fullersta Backe är Huddinges enda allmännyttiga kollektivhus. Här bor 26 familjer som lagar mat och äter middag tillsammans i veckorna, umgås och pysslar om sitt hus. Här delar man på ansvar och gemenskap.
 6. Linköping

  Stolplyckan
  I Stolplyckan finns 135 "vanliga" hyreslägenheter som ägs av Linköpings största hyresvärd Stångåstaden. Här känner vi våra grannar bättre än vad som är vanligt, vi äter ibland tillsammans i en stor gemensam matsal, vi sportar ihop i vår gemensamma gymphall, vi hamrar ihop i vårt snickeri, allt detta och mycket mer!
 7. Luleå

  Vialen
  Vialen ligger i stadsdelen Bergviken två kilometer från Luleå centrum. Bostadsrättsföreningen består av 13 lägenheter och byggdes 1988.
 8. Lund

  Fiolen
  Urinvånarna flyttade in hösten 1992. Då hade vi redan deltagit i planering i några år. Huset består av 24 lägenheter, från tvåor till femmor. Vi har gemensamma måltider varannan dag kl 18:00, oavsett helg eller vardag och det har fungerat i stort sett oavbrutet i 18 år med sommar- och juluppehåll. Huset är ett hyreshus och ägs av Lunds kommunala fastighetsbolag. Vill du komma i kontakt med kollektivhuset Fiolen, mejla oli.step@gmail.com
  Regnbågen
  Kollektivhuset Regnbågen ligger i bostadsområdet Klostergården i södra Lund. Regnbågen byggdes 1989 och är Skånes första helt nyproducerade kollektivhus. Huset är ett hyreshus och ägs av Lunds kommunala fastighetsbolag LKF, men mycket av verksamheten i huset sköts av en särskild förening som de boende är medlemmar i.
  Russinet
  Russinet passar för alla som inte har hemmanvarande barn, dvs inte har familjeansvar som dominerande inslag i vardagen. Från 40+ kan vara en bra ålder för att uppleva gemenskapen som berikande tillsammans med andra som ser fördelarna med boendeformen. Huset, som byggdes 1999, ligger centralt i Lund.
  Läs mer
  Slottet
  Slottet i Lund är ett litet kollektivhus inspirerad av BIG-gruppens modell. Huset byggdes 1924 som Sveriges första barnrikehus i den fattiga delen av Lunds stadskärna.
  Läs mer
 9. Malmö

  BoAktiv Landgången
  BoAktiv Landgången är en kooperativ hyresrättsförening och ett kollektivhus, där vi efter många års mödosamt arbete kunde flytta in hösten 2008. Huset ligger naturnära i Annestad i Malmö. Här är vi par och ensamstående 40 +, således "andra halvan av livet". Ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart boende är vår förenings idé och mål.
  Kollektivhus i Malmö
  Föreningen Kollektivhus i Malmö bildades under 2009 för att samla människor som är intresserade av att leva kollektivt i stan och som vill vara med om att planera byggandet av ett nytt kollektivhus.
 10. Mölndal

  Kornet
  Grunden för gemenskapen i Kornet är arbetet med matlagning och gemensam middag måndag till fredag. Vi har ljusa lägenheter i fin miljö byggda 2006. Här finns också gemensamt bibliotek, bastu och motionsrum.

  Roslagen/Norrtälje

 11. Solhem

 12.  
  Solhem ligger i Elmsta (Älmsta) på Väddö i Norrtälje kommun. På Solhem bor pigga pensionärer från 70 till 95 år men också yngre familjer. Solhem fungerar delvis som seniorboende, äldreboende, trygghetsboende, men alla åldrar är välkomna att flytta hit. Solhem har ingen personal. Hemtjänsten, den ideella styrelsen och många boende ser till att allting fungerar.
 13. Stockholm

  Cigarrlådan
  Cigarrlådan ligger i Hökarängen. Här finns gemensam matsal, ateljé och lekrum. Vi har matlag varje vardag mellan klockan 17–19.
  Dunderbacken
  Ligger i Axelsberg. Föreningen vänder sig till oss som är 40+, utan hemmavarande barn och som vill bo i gemenskap med andra. 24 januari 2010 bildade vi den kooperativa hyresrättsföreningen Bogemenskapen Dunderbacken, som kommer att hyra Familjebostäders hus för sina medlemmar. Första inflyttningen beräknas till hösten 2010.
  Ekbo/Gebers
  Konvalescenthem från 1936, ombyggt 1998 av oss boende i samarbete med HSB 8 km söder om Stockholms centrum. Gebers bygger på tron att det går att skapa boendeformer som bygger på samarbete och ekologi.
  Elfvinggården
  Ett kollektivhus i Bromma för ensamboende kvinnor. Det är ett hus med många resurser: flera gemensamma lokaler, en tomt att njuta av när vädret medger, härliga balkonger, många medboende att umgås med och en mängd olika aktiviteter att delta i.
  Elsa Beskow, Kollektivhus i Fruängen.
  Boföreningen Framtiden
  Boföreningen Framtiden arbetar för att skapa boende med arbetsgemenskap för att förenkla vardagen och öka den sociala livskvaliteten till vardags och fest. Boföreningen Framtiden vänder sig till människor, fyllda 40 år och utan hemmavarande barn, som söker ett annorlunda boende.
  Fristads kollektivhus
  Ligger i Bromsten. Här bor 135 familjer i modell "kollektivhus light". Hyresvärd är Svenska Bostäder. I vårt hus vill vi att alla ska engagera sig på det sätt de kan och har möjlighet till. Alla kan göra någonting men ingen kan göra allt.
   
  Färdknäppen
  Sveriges första kollektivhus för andra halvan av livet stod klart för inflyttning 1993. Huset kom till på initiativ från de blivande hyresgästerna och ligger på Södermalm i Stockholm.
  Läs mer
  Hässelby Familjehotell
  Huset ligger i Hässelby Gård, endast ett stenkast från Mälaren. Här finns 300 lägenheter och gemensam matsal.
  Kombo
  Förening som arbetar för ett nytt kollektivhus i Stockholm. Målet är ett kollektivhus som välkomnar människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. Medlemmarna vill leva ekologiskt och klimatmässigt hållbart och verkar därför för att kollektivhuset byggs med den ambitionen.
  Kupan
  Kollektivhuset kupan ligger i Älvsjö och har 52 lägenheter. Fem dagar i veckan kan man äta gemensam middag med sina grannar. I huset finns flera gemensamma utrymmen.
   
  Prästgårdshagen
  Kollektivhus i Älvsjö som är öppet för alla familjetyper. Huset består av fem våningar i två huskroppar med en stor och vacker innergård. Det finns 32 lägenheter samt stora gemensamhetslokaler. De minsta lägenheterna är på ett rum och kök och de största på fyra rum och kök. Bostäderna är hyresrätter och förmedlas via Familjebostäder.
  Rio
  Kollektivhuset Rio på Gärdet tillkom i början av 1980-talet, inom ramen för en särskild kollektivhussatsning av Stockholms kommun. Denna syftade till att ge de boende ökade möjligheter att påverka sin boendemiljö genom stärkta grannkontakter. Ett viktigt inslag i just Rio var att främja ett åldersblandat boende.
  Läs mer
  Sjöfarten
  Bogemenskapen Sjöfarten är en kooperativ hyresrättsförening i Luma-området i Hammarby sjöstad. Huset stod färdigt 2008 och består av 46 fullt utrustade lägenheter – från ettor till tre rum och kök – gemensamhetsutrymmen och en härlig uteplats. Gemenskapen är uppbyggd kring matlag samt skötsel och förvaltning av huset. För att bo i Sjöfarten ska du vara över 40 år och inte ha hemmavarande barn under 18 år.
  Läs mer
  Sockenstugan
  Vårt hus ligger i Skarpnäck i södra Stockholm - i kanten av Nackareservatet och nära Kärrtorps tunnelbanestation. Vi som bor här har alla fyllt 40. Vi har egna fullt utrustade lägenheter och gott om gemensamma utrymmen, inklusive en stor trädgård.
   
  Södra Station
  Kollektivhuset Södra Station på Södermalm är byggt av Svenska Bostäder och invigdes 1987. Det finns 63 lägenheter i huset. Här bor människor i alla åldrar. Matsalen och köket är kollektivhusets hjärta och det nav kring vilket allt snurrar. Middagar serveras måndag–torsdag under skolterminerna.
  Läs mer
  Trekanten
  Trekanten byggdes 1986 och har 78 lägenheter från ettor till femrummare. Huset ligger intill sjön Trekanten, 400 meter från T-bana Liljeholmen. Det är nära till grönområde med bad, möjligheter till skridsko och fiske.
  Läs mer
  Tre Portar
  Kollektivhus i Skarpnäck. Ett flerfamiljshus där det i bottenvåningen finns gemensamma lokaler, men varje boende har en egen lägenhet. Här finns 52 lägenheter. En vanlig vardag äter cirka 40-50 personer i matsalen, på fredagarna ibland upp till 80.
  Läs mer
  Tullstugan
  Kollektivhuset Tullstugan ligger i Norra Hammarbyhamnen på Södermalm i Stockholm och består av två trappuppgångar på Dörjgränd 4 och 6. De boende delar på ett gemensamt kök, en matsal, TV-rum och lekrum på sammanlagt 100 kvadratmeter samt ett kompostrum och en altan. Närmaste tunnelbanestation är Skanstull och buss 55 stannar vid hållplats Nätgränd alldeles intill.
  Läs mer
  Utkiken
  Kollektivhus på Södermalm i Stockholm. 1980 utlyste Stockholms stad en tävling om bästa förslag för kollektivhus. De boende i husen Folkungagatan 150, 152 och 154 lämnade in ett bidrag och förslaget »Utkiken – nya idéer för gamla hus« utsågs till ett av de vinnande. Därmed bildades Kollektivhusföreningen Utkiken. Svenska Bostäder förvaltar husen i samråd med föreningen.
  Ängviksgården
  Ängsviksgården är en bostadsrättsförening på Värmdö som har varit kollektiv sedan 1986. Vi är opolitiska, rent av opålitliga. Vi saknar ideologi, och vi planerar inte att skaffa någon. Vi är helt enkelt människor som gillar att bo med grannar vi känner, att umgås och äta tillsammans.  Södertälje

  Lergöken
  Kollektivhus i Södertälje.
 14. -->
 15. Tyresö

  Tyresögruppen för kollektivhus

  Uppsala

  Blenda
  Kollektivhuset Blenda består av 24 lägenheter på Repslagaregatan 5. Huset drivs av föreningen KollektivHusFöreningen Blenda, KHFB, där alla boende i huset måste vara aktiva medlemmar.
   
 1. Växjö

  Slånbäret
  Kollektivhuset Slånbäret ligger i Växjö, 15 minuters promenad från järnvägsstationen med skogen in på knutarna. Slånbäret består av 34 lägenheter och ägs av det allmännyttiga bostadsföretaget Växjöhem. Den ekonomiska föreningen Slånbäret blockhyr området.
  Läs mer
  När huset var inflyttningsklart i januari 1988 flyttade ett 40-tal vuxna och ca 50 barn in i de tio tvåorna, tio treorna, tio fyrorna och fyra femmorna. Husen är grupperade runt en gård, pastellfärgade i två våningar med utvändiga trappor. I mitten ligger ett gemensamt hus kallat gemhuset (gem är det som skiljer ensamhet från gemensamhet). I gemhuset finns ett stort kök, matsal, mysrum med tv, hobbyrum, gästrum, tvättstuga och bastu.
  Under alla år har vi haft matlag minst en gång i veckan, periodvis flera. Det är frivilligt att delta. Alla vuxna ingår i en arbetsgrupp med ansvar för skötsel av någon del av huset eller utemiljön. Alla är också jour två veckor per år och har då ansvar för att huset låses och städas. Under många år fanns ett kooperativt fritidshem i gemhuset men med minskat antal skolbarn lades fritids ner för cirka 5 år sedan.
  I dag består Slånbäret av 45 vuxna och 16 barn. Omsättningen på hyresgäster är mycket låg och kön av hugade hyresgäster lång. En aktuell fråga för oss just nu är ifall vi ska bilda bostadsrättsförening.
  För mer information, kontakta gärna Kia Roman, kia.roman@telia.com eller tel 0470-137 09.
  Sämjan
 2. Örebro

  Påängen
  Kollektivhuset på Sörbyängen i Örebro är inte ett eget hus, utan det är en del i en större byggnad som även innehåller låg- och mellanstadieskola, fritids, samt lekis. Upplåtelseformen för lokaler och de 86 lägenheterna är bostadsrätt.
  Vildsvinet
  Kollektivhuset Vildsvinet, liksom hela Ladugårdsängen, byggdes till bomässan 1992. Kollektivhuset utgörs av sju trappuppgångar med cirka 60 hushåll. Här finns alla tänkbara möjligheter för egna och gemensamma initiativ till sociala aktiviteter.

  Slutord: - Tyvärr finns alldeles för få nya kollektivhus att tillgå !

  Många fördomar finns tyvärr kopplade till att bo i kollektivhus eller gemenskaps boende. 70-talets flower-power rörelse förknippas ofta med denna boendeform och smutskastas därför ibland av personer som själva inte kan tänka sig denna kollektiva boendeform. Missuppfattningen på vilket sätt ett kollektivt upplägg brukar kunna te sig få själva utvecklingen av nya kollektivhus att försvinnande liten - det går trögt med andra ord.

  Men erfarenhetsmässigt så kan man sammanfatta det hela med att de personer som väljer denna boendeform ofta aldrig vill gå tillbaka till ett vanligt boende, utan är riktigt nöjda med sitt val i livet - undantag finns givetvis och inre konflikter har i vissa fall fått en del kollektiv att bli splittrade och gått i kras. Att flytta till ett kollektivhus kan vara ett för stort steg för många, även om själva idéen är lockand.

1 kommentar:

Anonym sa...

Vår familj tog detta steg 1994, och har aldrig ångrat detta nånsin. Detta har givit oss otroligt många, nya möjligheter i våra liv - våga ni också !
/ Kajsa utanför Söderköping

Vem tittar in !