lördag 17 december 2011

Skalbaggar är ena riktiga tyngdlyftare!

Skalbaggar.

Skalbaggar av till exempel släktet Scarabaeidae är i förhållande till storleken en av världens absolut starkaste djur. Man har vid försök med den relativt sällsynta "noshörnsbaggen" konstaterat att den hade förmågan att på sin rygg bära 850 gånger sin egen vikt. Detta skulle göra naturligtvis göra vilken tyngdlyftare som helst grön av avund.


Noshörnsbagge

Känns igen genom att täckvingarna förenas kant i kant längst upp, tvärs på ryggen. Delen mot kroppens framkant  täcks av en så kallad halssköld.


Skalbaggar trivs i varierande, skiftande miljöer och de är inte heller särskilt känsliga för vad deras matpåse innehåller. Man kan dela in skalbaggen i två huvudgrupper, växtätare eller rent av riktiga rovdjur. Man hittar en del arter smyga omkring i vissa blommor där dom vräker i sig pollen och nektar. En del skalbaggar trivs och bosätter sig gärna i ved eller under lossnande bark på levande eller döende träd. Andra är riktiga busar eller rättare sagt skadedjur på böndernas spannmål, bräder, virke, husgrunder, organiska ting eller skafferiets godsaker. Svamp är också boplats för åtskilliga grupper, dessutom äter dom upp sitt hus som dom bor i - alltså livnär sig på just svampen .....

Andra Otrevliga Insekter

    Tvestjärtar
    Skalbaggslarver
    Fuktbaggar
    Gråsuggor
    Fjärilslarver
    Gräshoppor och syrsor
    Sländor
    Tusenfotingar
    Klokrypare
    Hoppstjärtar
    Spindlar
    Stövsländor
    Larver
    Växtstekellarver
    Myggor och flugor
    Maskar
    Kvalster
    Mögelbaggar
    Sorkar
    Kräftdjur
    Skinnbaggar
    Lockespindlar
    Sniglar
    Fjärilar 
    Snäckor
    Hussyrsor
    Soldyrkare
    Skalbaggar

Inga kommentarer:

Vem tittar in !