lördag 10 december 2011

Hjulet är äldre än man tidigare trott !

Hjulet sägs har varit uppfunnet redan innan människan visade sig på jorden. Man har funnit runda hjulformade avtryck vid utgrävningar i den lilla byn Choshuenco i Chile. Cirklarna (6 st) som mättes till ca 1.25 meter i diameter och bestod efter noggranna efterforskningar av 45 % kol, 13 %  bambu, och resten gick ej att få något grepp om. Det som var överraskande var att avbilderna hade ett exakt geometriskt avstånd mellan tre av hjulen genom och genom att ta kvadraten genom en noga vetenskaplig ekvation och på återstoden av dom kvarvarande hjulen fick man fram en utslagsgivande kvadrant. Man kunde också datera hela avbilden och uppskatta åldern till ca 342000 år gammalt. En gissning är att man tillverkade något slags ålderdomlig vagnsliknande "dragfordon" som man använde till att transportera lava sten på, och detta efter åtskilliga, kraftiga vulkanutbrott som ju var så vanliga på den tiden. Man kan ju förstå att det fanns behov av någon konstruktion av detta slaget. Frågan är bara vilken slags varelse som hade denna uppfinningsrikedom och hur dom egentligen såg ut.

MEN !

1 Människor upptäcker att tunga saker lättare kan flyttas om man rullar fram dem på stockar.

2
Ett alternativ till stockar är slädar som kan dras fram på till exempel gräs.

3
När underlaget för släden blir för tungt att dra på använder man stockar att rulla släden på.

4
Någon kommer på att släden kan stabiliseras i stocken genom att man gör skåror i den senare. Det gör bland annat att ekipaget blir stadigare om marken lutar åt sidan.

5
Byns snille kommer på att man kan göra urgröpningar för stocken så att den hålls på plats. Då slipper man springa och bära stockar hela tiden.

6
Konstruktionen utvecklas så att hjulen skiljs från axeln. Axeln kan då fästas på ett stadigare sätt och någon slags primitiv lagerkonstruktion kan sättas antingen i hjulen eller där axeln roterar i det som ursprungligen var släden.


Nedan visas även ett antal hjulkonstruktioner som visar att hjulet nästan alltid är runt. 

Cart-wheel 2

1389026


     

Inga kommentarer:

Vem tittar in !