måndag 26 december 2011

Enda flygplanet i världen som i princip är dyrare än sin vikt i guld!

B-2 Stealth Bomber - även kallat "Northrop Grumman B-2 Spirit"

Klassas som det absolut dyraste flygplanet i världen. Man får punga ut med 15 miljarder kronor om man vill köpa ett och ha för lite äventyr. Har du en guld reserv att ta till så bör vikten tangera flygplanets vikt och helst något mer för att köpet ska bli av. Flygplanets vikt är förstås hemligstämplat men en vild gissning kan vara ca 35 - 40 ton


Oncoming Stealth B-2 Bomber shot against a blue orange sky with room for copy Stock Photo - 7244190  B-2 Stealth Bomber !

Militärflygplan som även kallas för stridsflygplan utgörs av fyra olika grupper beroende på vilka stridsuppgifter som gäller. 

Jaktflygplan
Bombflygplan
Attackflygplan
Spaningsflygplan

Man delar in flygplan i olika flygplansklasser. Nya klasser dyker hela tiden upp beroende av att hastigheten bara ökar och ökar. I Sverige har vi alla klasserna representerade förutom bombflygplan som inte passar in den svenska försvars stradegin, och som man alltid refererar till. JAS 39 Gripen kan uppgraderas till alla dessa klasser förutom då just ett bombplans utformning. Fler klasser som kan nämnas är hypersoniska flygplan, underljudsplan, supersoniska flygplan, överljudsplan och transsoniska flygplan ofta omnämnda i omvänd ordning.

Olika vikter på olika flygplan, kallas även en speciell viktklass för en viss typ av flygplan. Om planet väger högst 5700 kilo hör det till lätta luftfartyg. Väger flygplanet mindre än 1000 kg hör det till kategorin ultralätta luftfartyg. Väger flygplanet knappt någonting alls, så hör dessa flygplan till kategorin lätta luftfartyg.


Inga kommentarer:

Vem tittar in !