måndag 5 december 2011

4G, LTE, 3.5G, UMTS, Turbo-3G, HSDPA, 3G, WCDMA

Konstiga förkortningar - Här får du besked !
Det kryllar av förkortningar och uttryck inom mobil - data kommunikationen. Problemet är att förstå alla konstiga termer som dyker upp i tid och otid. Här nedan kommer det att förklaras med begriplig text och förklaringar kommer även beträffande en del mindre begripliga fackuttryck.
Utvecklingen av dessa Mobila nät har utvecklats otroligt snabbt. System som GSM och nutidens LTE är mobilsystemen som utvecklas och byggs ut i en rasande fart. 326,4Mbit/s som teoretiska / högsta nedladdningshastighet lär vara 326,4 Mbit/s. Dom flesta större städerna erbjuder redan idag LTE-nätet och fler är på ggn hela tiden. TeliaSonera, Telenor,Tre och Tele2 är några av svenska företag som ligger i framkanten.WAP – nu kunde äntligen mobilen och andra enheter utnyttja World Wide Web. WAP (”Wireless Application Protocol”) en licensfri standard i hela världen, protokoll, innehåller regler för hur man skickar information mellan internet och t ex mobiltelfoner. WAP använder sig av både GSM och GPRS för att skicka och även ta emot datatrafik.

GPRS – omskrivning av ”General Packet Radio Service” och omskrivs ibland som ”2.5G” detta på grund av ett mellansteg mellan andra och tredje generationens mobiltelefoni. Erbjuder hastigheter mellan ~30 – 100Kbit/s och men fick vara ständigt uppkopplad mot internet och blev en erkänd, beprövad teknik
Till skillnad mot traditionell GSM så skickas datatrafik i paket. Sändare och mottagare skickar information i just dessa paket. GPRS Introducerades år 2000 i Svedala men fick först riktigt fart 2002. Själva tiden för uppkoppling var oväsentlig i sammanhanget, det var utifrån mängden överförd data som operatörerna tog sin avgift.

EDGE – akronym. omskrivning av ”Enhanced Data Rates for GSM Evolution” Ytterligare förbättring och uppgraderad GPRS teknik, Med EDGE går det att erhålla högre Dataöverföringshastigheten är högre med EDGE än GPRS. För EDGE klass 10 kan man exempelvis uppnå hastighets intervallerna är 236,8Kbit/s nerströms och upp 118,4Kbit/s
Android brukar vid ett visst tillfälle uppvisa ett "E" i notifikationsfältet och det är lika med uppkoppling mot EDGE. EDGE brukar också få benämningen "2,5 G"

3G –  Så efter GSM kom tredje generationens mobiler och enheter . Lanserades först i Japan. Kom till Sverige i större omfattning 2003. Det som kan sägas mellan systemen GSM och 3G är överföringskapaciteten skiljer markant och man brukar nämna att 3G är ca 40 ggr kvickare än GSM. Fler och fler användare anslöt sig till nätet (internet) och man var bara tvungen att få en bättre kapacitet. Dom viktigaste fördelaarna som användarna påpekade var att man nu kunde ladda ner filer, program och musik mm. I Japan ansåg man sig först att denna lansering skulle bidraga till fler videosamtal men så blev slutligen inte fallet.

UMTS/WCDMA – UMTS förkortning av ”Universal Mobile Telecommunications System” ytterligare en teknisk typisk standard för 3G-telekommunikation.
WCDMA förkortning av “Wideband Code Division Multiple Access” även detta system är en teknik som som man kan kalla för förfinad standard för just 3G. Man kan med enkla ord säga att WCDMA är s k ett UMTS ”air interface” Det är själva mobilenheten och basstationen som man kallar för ett ”air interface”
Turbo

HSDPA/HSUPA – Kallas mycket sällan för det ganska okända begreppet ”3.5G” den regelrätta benämningen i Sverige är oftast Turbo-3G. De är uppgraderingar av WCDMA-protokollet och överföringshastigheten är alltid högre än i 3G systemet. 2006 lanserade operatören Tre sitt HSDPA-nät i Sverige
HSDPA förkortning av ”High-Speed Downlink Packet Access” Hastigheterna kan 14,4Mbit/s är den högsta hastigheten man kan uppnå och gäller framför allt nedladdning.
HSUPA förkortning av ”High-Speed Uplink Packet Access” 5,76Mbit/s är den högsta uppladdningshastighet som man kan uppnå och gäller framför allt uppladdning.

4G Nu satsar man däremot på en helt ny hastighets norm, det så kallade 4G - fjärde generationens mobilkommunikation som man räknar med ska ta över 3G systemet helt och hållet och låter dig surfa med en hastighet på cirka 100Mbit/s om du äger en mobiltelefon och upp till 1Gbit/s för andra enheter som i regel är stationära enheter eller liknande. Många länder fuskar med just benämningen 4G och kallar sina nät för 4G men uppfyller inte alltid kraven för dessa och därför lurar allmänheten på detta visset vilket naturligtvis är bedrägligt och rent av fult. USA är ett "typiskt"sådant land som gör detta i lukrativt syfte.

LTE – omskrivning av ”Long Term Evolution”. är en akronymen 4G representant. Oslo erbjöd denna nättjänst 14 december 2009. TeliaSonera samma nättjänst den 1 Januari 2009 så Norge var förstås först igen och dessutom först i världen med LTE !!??
LTE uppfyller inte ITU:s kravet men man lanserar nätet som 4G i alla fall. Utbyggnaden i Sverige går i en rasande snabb takt och alla operatörerna vill vara med och dela på kakan och till exempel Tele2 och Telenor har bestämt sig för att dela på kostnaderna och bygga ett gemensamt LTE-nät. Fler bolag följer efter med samma princip och tanke.

Inga kommentarer:

Vem tittar in !