tisdag 20 december 2011

1 Centillion kvalster i sängen vore väldigt obehagligt!

Sanslöst många kvalster om man skulle ha så många som 1 Centillion av dessa kryp i sin säng - Hualigen !
Se slutet av artikeln om lite fakta om kvalster.

1 Centillion
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000DÄR VAR DET REDAN SLUT ! 

Ett av de högsta tal som man kan be en bank att betala ut till dig. Etta med sexhundra nollor efter. 10600

Fler alternativ nedan men inte i samma paritet som 1 Centillion 

1 Miljon   1 000 000

Milliard   1 000 000 000

Billion   1 000 000 000 000

Billiard   1 000 000 000 000 000

Trillion   1 000 000 000 000 000 000

Quadrillion  1 000 000 000 000 000 000 000 000   

Quintillion   1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000     

Sextillion    1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Septillion    1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Octillion   1048   = 1 och 48 nollor efter

Nonillion   1054   = 1 och 54 nollor efter

Decillion    1060   = 1 och 60 nollor efter

Undecillion  1066  = 1 och 66 nollor efter 

Duodecillion 1072   = 1 och 72 nollor efter  

Tredecillion  1078  = 1 och 78 nollor efter   

Quattuordecillion  1084   = 1 och 84 nollor efter

Quindecillion (Quinquadecillion)  1090  = 1 och 90 nollor efter                              

Sexdecillion (Sedecillion)   1096  = 1 och 96 nollor efter        

Septendecillion   10102  = 1 och 102 nollor efter         

Octodecillion  10108  = 1 och 108 nollor efter              

Novemdecillion (Novendecillion)  10114= 1 och 114 nollor efter

Vigintillion  10120  = 1 och 120 nollor efter

Centillion   10600    = 1 och 600 nollor efter

Nu sitter jag och googlar på kvalster för att få veta mer !

..... och inte visste jag att det var sådana otäcka små varelser. Det finns alltså ca 200 kvalster per gram dammtussar. Kvalster bor med fördel i din säng och gosar för fullt och gillar dig nåt så grymt. Tänk dig att dessa små varelserna (se bild) gnager och skrapar på ditt skinn varje natt - Hua ! Klimatet har ingen som helst betydelse - kvalster anpassar sig hur lätt som helst. Deras hemvist är i huvudsak i sovrum eller kök, kanske just ditt kök. Kvalsterns släktingar är krabbor, skabb och spindlar - deras föda består av organiska beståndsdelar eller material. Fukt som vi andas ut genom munen är något kvalster attraheras av. Vad äter då en miljon kvalster frågar man sig förstås ? Svaret är lätt att ge men rätt äckligt....  människans skin som ju förnyas allt ibland är riktigt godis för alla dessa otäcka, avskräckande kvalster - exakt 1,5 gram skinn ger mums, mums till ca i miljon kvalster.Inga kommentarer:

Vem tittar in !